הנהלת החברה

Name Function
איל בן סירה מנהל כללי
יוסי מרקוביץ סמנכ"ל כספים
גיא שפירא סמנכ"ל מכירות
עליזה קליינברג מנהלת משאבי אנוש
עודד איזק סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי
איתן שיינר סמנכ"ל רכש וסיכונים
אלון אשכנזי סמנכ"ל שרשרת אספקה
גיא מלר סמנכ"ל תפעול