הנהלת החברה

שם תפקיד
איל בן סירה מנהל כללי
גיא טל סמנכ"ל כספים
גבי אדרי סמנכ"ל מכירות
עליזה קליינברג מנהלת משאבי אנוש
עודד איזק סמנכ"ל שיווק ופיתוח עסקי
איתן שיינר סמנכ"ל רכש וסיכונים
אלון אשכנזי סמנכ"ל שרשרת אספקה