הנהלת החברה

שם תפקיד
איל בן סירה מנהל כללי
גיא טל סמנכ"ל כספים
זהר דונסקי סמנכ"ל תפעול
גבי אדרי סמנכ"ל מכירות
עליזה קליינברג מנהלת משאבי אנוש
עודד איזק סמנכ"ל שיווק
איתן שיינר סמנכ"ל רכש וסיכונים
אלון אשכנזי סמנכ"ל שרשרת אספקה