דירקטוריון

Name Position
חיים פינק יו"ר דירקטוריון
פרופ' שושנה אנילי דירקטור חיצוני
שמעון גרינברג דירקטור חיצוני
יהודה קמינסקי דירקטור רגיל
חיים דביר דירקטור רגיל
שרון שיינר דירקטור רגיל