דירקטוריון

שם תפקיד
חיים פינק יו"ר דירקטוריון
יהודה קמינסקי דירקטור
חיים דביר דירקטור
שרון שיינר דירקטור
שאול יהלום דירקטור חיצוני
פרופ' שושנה אנילי דירקטור חיצוני